ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

cleanup
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: ps:د مزلو د اړتیاوو د مرتبو سلسله)
(cleanup)
เมื่อความต้องการทางการภาพได้รับการตอบสนองในระดับที่พอเพียง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
ถ้าไม่มีความปลอดภัยทางกายภาพ (จากสาเหตุ เช่น [[อาชญากรรม]] [[สงคราม]] [[การก่อการร้าย]] [[ภัยพิบัติธรรมชาติ]] หรือ [[ความรุนแรงในครอบครัว]]) คนอาจมีอาการของ[[ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ]] (post-traumatic stress disorder) และอาจมีส่งผ่านความเครียดนี้ไปยังคนรุ่นหลังได้
ถ้าไม่มีความปลอดภัยมั่นคงทางเศรษฐกิจ (จากสาเหตุ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ การขาดโอกาสทางการงาน) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยนี้ อาจปรากฎปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานที่มีความมั่นคง กระบวนการร้องทุกข์เพื่อปกป้องบุคคลจากการกลั่นแกล้งของผู้บังคับบัญชา หรือ ปกป้องบัญชีเงินฝาก เรียกร้องนโยบายประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ต่างๆ การเรียกร้องที่พักที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ เป็นต้น
 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
123,859

การแก้ไข