ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็นชู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
cleanup
(cleanup)
'''นิชิเรนชู''' (日蓮宗: "Nichiren School") เป็นนิกายหนึ่งของ[[ศาสนาพุทธ]]มหายาน [[นิกายนิชิเรน]] ที่ถูกตั้งขึ้นโดยศิษย์ของ[[พระนิชิเรน]] นิกายนี้เป็นที่รู้จักในทางนานาชาติน้อยกว่า [[นิชิเรนโชชู]] ในทางนานาชาติ ''นิชิเรนชู'' จะหมายถึง นิกายสายคุอนจิ
 
นิกายนิชิเรนชู ไม่ยอมรับที่ [[นิชิเรนโชชู]] อ้างว่า[[พระนิชิเรน]]ได้แต่งตั้ง [[พระนิกโค]] ให้เป็นผู้สืบทอดของท่านอย่างถูกต้อง แม้ว่าพระนิกโคเองเดิมทีจะเป็นสหายของพระสงฆ์อาวุโสที่เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนิชิเรนชูก็ตามที นิกายนี้เชื่อว่า พระพุทธะที่ปรากฎปรากฏในคัมภีร์[[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]]คือ [[พระศากยมนีพุทธเจ้า]] ไม่ใช่ [[พระนิชิเรน]] อย่างที่นิชิเรนโชชูกล่าวอ้าง โดยเชื่อว่า พระนิชิเรนนั้นเป็นเพียง ''พระโพธิสัตว์โจเกียว'' หรือ ''พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์'' มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 21 ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนหลังการปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเท่านั้น
 
== เกี่ยวกับนิกาย ==
123,859

การแก้ไข