ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศูนย์การค้าในประเทศไทย"

; นครราชสีมา
* [[เดอะมอลล์ นครราชสีมา]]
* กลุ่มคลัง
** คลังพลาซ่า สาขา อัษฎางค์
** คลังพลาซ่า สาขา จอมสุรางค์
** คลังวิลล่า สาขา สุรนารายณ์
 
; นนทบุรี
1,636

การแก้ไข