ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัก/สาม/เศร้า"

* [http://raksamsao.hi5.com hi5 ของภาพยนตร์]
* [http://www.depressionthai.com โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า]
* {{Siamzone movie|id=5121|title=รัก สาม เศร้า (2008)}}
{{ยุทธเลิศ สิปปภาค}}
{{จีเอ็มเอ็ม ไท หับ}}
267

การแก้ไข