ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

replaceViaLink
ไม่มีความย่อการแก้ไข
replaceViaLink
บรรทัด 1:
{{ตรวจปรับภาษา}}
'''วงด็อกเตอร์แซ็ก แชมเบอร์ออร์เคสตรา''' (Dr. Sax Chamber Orchestra) เป็นวงดนตรีเยาวชน เพื่อฝึกฝนความสามารถด้าน[[ดนตรีคลาสสิก]] ในโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ ก่อตั้งโดย [[สุกรี เจริญสุข]] ผู้อำนวยการ[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] เมื่อเดือนมีนาคม [[พ.ศ. 2540]] โดยมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์แสดงดนตรี และได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดให้มีการแสดงสด และบันทึกเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำไปประกอบอาชีพในระดับสากลได้
 
123,860

การแก้ไข