ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| predecessor2 = [[หม่อมหลวงชูชาติ กำภู]]
| successor2 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2458|9|18}}
| birth_place =
| death_date = 26 สิงหาคม {{วันตายและอายุ|2555|8|26|2458|9|18}}
| death_place =
| spouse = คุณหญิงพยอม บิณฑสันต์
บุญรอด บิณฑสันต์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2509<ref>http://www.eng.chula.ac.th/index.php?q=th/node/2736</ref> และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยยาวนานถึง 20 ปี (พ.ศ. 2518-2538) <ref>http://www.car.chula.ac.th/halloffame/profile/2/?ref=biography</ref>
 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
 
== การทำงาน ==
 
{{เกิดปี|2458}}
{{ตายปี|2555}}
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
54,385

การแก้ไข