ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเสียชีวิตของไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์"