ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

(โรบอต เพิ่ม: zh-yue:高麗光宗)
*เจ้าชายฮโยฮวา (효화태자, 孝和太子) พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
'''พระราชธิดา'''
*พระนางเชนเจ้าหญิงชอนชูจอน (천추공주, 千秋公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
*พระนางเจ้าหญิงโบฮวากุงฮวา (보화공주, 寶華公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
*สมเด็จพระจักรพรรดินีมุนด็อก (문덕왕후, 文德王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
 
ผู้ใช้นิรนาม