ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ล)
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และควบคุม สั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยในพิบัติทุกภัยของประเภท ซึ่งเกิดขึ้นภายใน[[ประเทศไทย]]
 
== ประวัติ ==
19,438

การแก้ไข