ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเกาะยาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต่อมาข้าราชการและประชาชนต้องการให้ยกกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็นอำเภอเกาะยาว ตลอดจน[[จังหวัดพังงา]]ได้สนับสนุนให้ทางราชการยกฐานะให้ รวมได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จนในที่สุดก็ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็น '''อำเภอเกาะยาว''' ในวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2531]] รวมระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอ 85 ปี นับว่าเป็น[[กิ่งอำเภอ]]ที่ยาวนาน[[ที่สุดในประเทศไทย]]
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเกาะยาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 [[ตำบล]] 18 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเกาะยาวประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 4 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเกาะยาว''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะยาวน้อย
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลพรุใน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุในทั้งตำบล (จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลพรุใน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุในทั้งตำบล (จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลพรุใน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
 
== ประชากร ==
137,496

การแก้ไข