ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดราชบุรี"

* [[คำขวัญประจำจังหวัด]]: คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี<!--slogan-->
<br clear=all>
 
== ระยะทางไปแต่ละอำเภอ ==
อำเภอโพธาราม 26 กม.
อำเภอดำเนินสะดวก 50 กม.
อำเภอปากท่อ 22 กม.
อำเภอจอมบึง 30 กม.
อำเภอบางแพ 22 กม.
อำเภอวัดเพลง 15 กม.
อำเภอสวนผึ้ง 60 กม.
อำเภอบ้านโป่ง 42 กม.
 
== ถิ่นอาศัยของคน 8 ชาติพันธ์ราชบุรี ==
ผู้ใช้นิรนาม