ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรธรรมล้านนา"

* [http://www.omniglot.com/writing/lanna.htm รูปและการออกเสียงของอักษรล้านนา] {{en icon}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[[จังหวัดเชียงใหม่]]
*[[จังหวัดเชียงราย]]
*[[วัดโขลงสุวรรณคิรี]] *[[ตำบลคูบัว]] *[[จังหวัดราชบุรี]]
*[[ไทยวน]]
ผู้ใช้นิรนาม