ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขลุ่ยหลิบ"

เพิ่มขึ้น 352 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สั้นมาก}}
'''ขลุ่ยหลิบ'''จัดเป็นขลุ่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดใบรรดาขลุ่ยไทยทั้งหมด มีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีเสียงสูง ขลุ่ยหลิบจะมีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออออกเป็นคู่สี่ คือถ้าปิดรูทั้งหมดจะเป็นเสียง "ฟา" ในขณะที่ขลุ่ยเพียงออจะเป็นเสียง "โด" ใช้ในการบรรเลงในวงมโหรีเครื่องคู่ เครื่องใหญ่ และวงเครื่องสายเครื่องคู่ โดยเป็นเครื่องนำในวงเช่นเดียวกับ[[ระนาด]] หรือ[[ซอด้วง]] นอกจากนี้ยังใช้บรรเลงใน[[วงเครื่องสายปี่ชวา]] โดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับ[[ซออู้]]
{{เครื่องดนตรีไทย}}
[[หมวดหมู่:เครื่องดนตรีไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม