ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ"

(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''นิรุกติศาสตร์เปรียบเทียบ''' หรือ '''ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ''' ({{lang-en|comparative philology) หรือ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative linguistics}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ]] มุ่งที่จะศึกษาความเกี่ยวเนื่องของ[[ภาษาโบราณ]] เช่น [[ภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน]] อันมีภาษาต่างๆ ได้แก่ กรีก ละติน สันสกฤต อเวสตะ บาลี ฮิทไทท์ เปอร์เซียโบราณ ฯลฯ
 
เนื้อหาสาระจะศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาษาตระกูลอินโดยุโรปที่ไปแตกกิ่งแขนงในรูปภาษาต่างๆ ดังกล่าว แต่ภาษาเหล่านี้ยังมีระบบเสียง (phonology) ระบบสัณฐานวิทยา (morphology)และระบบ[[วากยสัมพันธ์]] (syntax) ที่ละม้ายกันมาก ความละม้ายกันนี้ มีผู้ตั้งทฤษฎีต่างๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างแนบแน่น ทำให้ความเชื่อที่ว่าภาษาต่างๆ เหล่านี้มาจากต้นตอเดียวกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
ในประเทศไทย ผู้บุกเบิกงานนิรุกติศาสตร์เปรียบเทียบ และผลิตงานวิชาการทางนี้ออกมาบ้าง ได้แก่ [[เสฐียรโกเศศ]] (พระยาอนุมานราชธน) และ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] ปัจจุบันมีการศึกษาด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาษาในตระกูลไท มอญ-เขมร ส่วย กูย เป็นต้น
 
 
[[หมวดหมู่:ภาษาศาสตร์]]
15,884

การแก้ไข