เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

*{{wikispecies-inline|Xiphias gladius}}
 
[[หมวดหมู่:อันดับย่อยปลากะพงกระโทง]]
[[หมวดหมู่:ปลาน้ำเค็ม]]
[[หมวดหมู่:ปลาเศรษฐกิจ]]
ผู้ใช้นิรนาม