ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,'' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
5555+++
[[หมวดหมู่:ขันธ์ ๕]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
22

การแก้ไข