ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตะกั่วป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[เทศบาลเมืองตะกั่วป่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกั่วป่าทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลบางนายสี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนายสีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วน[[เทศบาลตำบลคึกคัก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึกคักทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรและตำบลตำตัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกเคียนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึกคักทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาทั้งตำบล
 
151,964

การแก้ไข