เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ระวังสับสน|รัฐประหาร}}
'''ปฏิวัติ''' หรือ '''การปฏิวัติ''' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเดิม อาจโดยการยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือ การรื้อโครงสร้างเดิมเป็นส่วนใหญ่ หรือจะใช้เป็นคำที่อธิบายว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ปฏิวัติตนเอง คือ ปรับปรุงตัวเองใหม่ จากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นต้น
 
==นิยาม==
38,884

การแก้ไข