ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| phone = 0 5645 1007
| fax = 0 5645 1007
| คำขวัญ = หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรบึงฉวาก <br>แหล่งปลามากระหานบัว ร่มรื่นทั่วเขาสารพัดดี<br>เขาสารพัดดี เด่นเป็นศรีชาวหันคา<br> งามสุดตาเกาะเมือง
}}
'''อำเภอหันคา''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดชัยนาท]]
 
'''== ประวัติความเป็นมา''' ==
อำเภอหันคาเดิมชื่อว่า '''อำเภอบ้านเชี่ยน''' ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2470]] ได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ ณ ตลาดหันคา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอหันคา''' เหตุที่เรียกว่า "หันคา" มีที่มาประการแรก คือ มีตำนานเล่าว่ามีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณท่าบ้านหลวง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ และประการที่สองมาจากคำว่า "ลานคา" ตามลักษณะพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้าง มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
 
อ.หันคา เดิมชื่อว่า "อ.บ้านเชี่ยน" ตั้งอยู่ตำบลบ้านเชี่ยน ต่อมาปี 2470
ได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ ณ ตลาดหันคา เรียกว่า "อำเภอหันคา" เหตุที่เรียกว่า
"หันคา" มีที่มาประการแรก คือ จากตำนานเล่าว่ามีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณ "ท่าบ้านหลวง" ซึ่งอยู่ทาง
ทิศใต้ของอำเภอ และประการที่สอง มาจากคำว่า "ลานคา" ตามลักษณะพื้นที่
ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้างมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
 
 
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเนินขาม]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
 
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว 2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
 
จำนวนธนาคารมี 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารธกส
 
ห้างสรรพสินค้า - เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tescolotus Express)
 
 
 
ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โทร.0-5645-1184 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ โทร.0-5648-9115
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ -
 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
- ป่าไม้ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียน
- แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บึงระหานบัว บึงฉวาก บึงวงฆ้อง
- ที่ดิน
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำท่าจีน บึงฉวาก เกาะมืองท้าวอู่อง บึงวังฆ้อง บึงระหานบัว
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - โรงงานบางกอกรับเบอร์ - โรงงานผลิตชุดชั้นในซาบริน่า - โรงงานเอเอสวายเอ็นจิเนียริ่ง - โรงงาน ช.ไพศาล
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอหันคาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 [[ตำบล]] 100 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
||3.||ไพรนกยูง||||(Phrai Nok Yung)||||13 หมู่บ้าน||||||7.||เด่นใหญ่||||(Den Yai)||||12 หมู่บ้าน||
|-
||4.||หนองแซง||||(Nong Saeng)||||20 หมู่บ้าน||||||8.||<small>สามง่ามท่าโบสถ์</small>||||<small>(Sam Ngam Tha Bot)</small>||||10 หมู่บ้าน||
|}
ตำรวจก้อเหี้ย ผู้ใหญ่บ้านก้อหาแดกเองไม่เป็นสัสเอ๋ย
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอหันคาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลหันคา''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหันคา
{{อำเภอจังหวัดชัยนาท}}
{{โครงจังหวัด}}
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
3.จำนวนธนาคาร
มี 6 แห่ง ได้แก่
 
ธนาคารกรุงเทพ โทร.0-5645-1113-5
 
ธนาคารกรุงไทย โทร.0-5645-1099
 
ธนาคารออมสิน
 
ธนาคารกสิกรไทย
 
ธนาคารธกส
 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง
 
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โทร.0-5645-1184
โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ โทร.0-5648-9115
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ -
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
- ป่าไม้ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียน
- แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บึงระหานบัว บึงฉวาก บึงวงฆ้อง
- ที่ดิน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำท่าจีน บึงฉวาก เกาะมืองท้าวอู่อง บึงวังฆ้อง บึงระหานบัว
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - โรงงานบางกอกรับเบอร์
- โรงงานผลิตชุดชั้นในซาบริน่า
- โรงงานเอเอสวายเอ็นจิเนียริ่ง
- โรงงาน ช.ไพศาล
 
[[bpy:আম্ফোয়ে হানখা]]
121,244

การแก้ไข