Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
เพิ่มขึ้น 141 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
::ใส่ <nowiki>{{fn|1}}</nowiki> หลังข้อความที่ต้องการใส่เชิงอรรถ
::ที่หัวข้อเชิงอรรถ ใส่ <nowiki>{{fnb|1}}</nowiki> ตามด้วยข้อความที่ต้องการแสดงเป็นเชิงอรรถ
* ป้ายเตือนส่งการบ้าน <nowiki>{{ผู้ใช้:Taweetham/ส่งการบ้าน}}</nowiki>
 
=== คุณสมบัติของบทความ ===
19,484

การแก้ไข