ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูน เกษจำรัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส เป็นชาวเพชรบุริโดยกำเนิด ได้รับการย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
 
[[ภาพ:พูน.jpg]]
 
ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส
249

การแก้ไข