ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาศยปียะ"

เพิ่มขึ้น 417 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
(moveCategory)
{{สั้นมาก}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''นิกายกัสสปิกวาท''' หรือ '''นิกายกาศยปิยวาท''' เป็นสาขาของ[[นิกายสรวาสติวาท]]เกิดเมื่อราว [[พ.ศ. 200]] หลักธรรมส่วนใหญ่เหมือน[[นิกายธรรมคุตตวาท]] เชื่อว่ากรรมที่ทำในอดีตให้ผลในอดีตแล้วหยุดเท่านั้น ไม่ตามมาให้ผลในปัจจุบันและอนาคตอีก มี[[พระไตรปิฎก]]เป็นของตนเอง
 
== อ้างอิง ==
* อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2539
{{รายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาพุทธเถรวาท|กัสสปิกวาท]]
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์.| ชื่อหนังสือ = พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4.| URL = | จังหวัด = กทม.| พิมพ์ที่ = มหามกุฏราชวิทยาลัย.| ปี = 2539| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|กัสสปิกวาท}}
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาพุทธเถรวาท|กัสสปิกวาท]]
{{โครงศาสนาพุทธ}}
15,884

การแก้ไข