ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

ย้อนการแก้ไขที่ 4203977 สร้างโดย 122.154.19.198 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4203977 สร้างโดย 122.154.19.198 (พูดคุย))
 
== ประวัติ ==
หนังสือ [[ปทานุกรม]] จัดจำหน่ายในปี [[พ.ศ. 2470]] ซึ่งจัดทำโดย [[กระทรวงธรรมการ]] (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) เป็นหนังสือรวบรวมคำในภาษาไทยพร้อมกะ่ัน่นะั้ยนเด้าสวสเ่นเะด้ั่ะาบนเืี้กาบนื้กาเีนอธิบายความหมาย เ่ทแต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ่พะเื้าจึงได้จัดตั้ง'''คณะกรรมการชำระปทานุกรม'''ขึ้น ะหเ่กเ้นะพะพะเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปทานุกรมดังกล่าว ภายหลังได้มีการสถาปนา[[ราชบัณฑิตยสถาน]] เมื่อ [[6่ีะกพ้ั่34ะ่ีร้ื่นีคหภ้ี.ศ. 2477]] จึงได้โอนงานจากคณะกรรมการชำระไปอยู่ในราชบัณฑิตยสถาน และเปลี่ยนชื่อจาก '''ปทานุกรม''' เป็น '''พจนานุกรม ืะเั้ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' ะืรนิืัีะพ่ีในที่สุด
 
== ประวัติการพิมพ์ ==
38,884

การแก้ไข