ฤดี หงษ์เจริญ

เข้าร่วมเมื่อ 15 กรกฎาคม 2555
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ตารางจำแนกพันธุ์ | color =Lightblue | name = นกแซงแซวหางปลา ''Dicrurus macrocercus'' | image = | regnum ...)
 
 
ส่วนชื่อบ่งชนิด (specific epithet) macrocercus มาจากภาษากรีก คำว่า marokerkos แปลว่า หางยาว ดังนั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกแซงแซวหางปลา จึงหมายถึง นกที่มีหางยาวเป็นแฉก
ซึ่งสอดคล้องกับชื่อภาษาไทย <ref>[http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2.aspx?id=8512 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน]. </ref>
 
 
== ลักษณะ ==
18

การแก้ไข