ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: bg:Амитабха)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''พระอมิตาภพุทธเจ้า''' เป็นพระพุทธเจ้าที่ประจำอยู่ในแดนสุขาวดีในพุทธเกษตรทั้งห้า ทางด้านทิศตะวันตก รูปกายเป็นสีแดงเพราะความเชื่อที่ว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกไปยังพระองค์จึงมีกายเป็นสีแดง ผู้ทรงมีพุทธเกษตรที่ชื่อว่า [[สุขาวดี]] เป็นที่นับถือในสาธุชนในฝ่ายมหายาน ควบคู่กับ [[พระอวโลกิเตศวร]]
หรือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง บ้างก็กล่าวว่าท่านไม่มี แต่ในทิเบตคุรุมากมายต่างมีองค์ประจำตัวคือท่าน และได้พิสูจน์มาแล้วว่าพุทธเกษตรนั้นมีจริง
แต่ความเชื่อของชาวพุทธฝ่ายเถรวาทยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้ เพราะไม่มีในพระไตรปิฏก อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
ผู้ใช้นิรนาม