ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| popular_vote2 =
| percentage2 =
 
| title = นายกรัฐมนตรี
| before_election = [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]
| before_party =
| after_election = [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]
| after_party =
}}
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529''' นับเป็น '''การเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 16 ของประเทศไทย''' สืบเนื่องมาจากการที่[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|รัฐบาล]]โดย พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] ได้[[ยุบสภา|ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา]] เมื่อวันที่ [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]] เนื่องจากรัฐบาลมีความขัดแย้งกับ[[สภาผู้แทนราษฎร]]เกี่ยวกับการตรา[[พระราชกำหนด]]แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พุทธศักราช 2522 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ [[27 กรกฎาคม]] ปีเดียวกัน<ref>สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ''ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน.'' กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. 632 หน้า. ISBN 974-599-876-4</ref>
20,969

การแก้ไข