ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

(r2.7.2) (โรบอต แก้ไข: eu:Altaitar hizkuntzak)
* กลุ่มภาษาเตอร์กใต้หรือโอกุซ (Southern Turkic or Oghuz) ได้แก่ [[ภาษาตุรกี]] [[ภาษาอาเซอร์ไบจาน]] [[ภาษาเติร์กเมน]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กเหนือ (Northern Turkic) ได้แก่ ภาษายาคุท ภาษาดอลกัน ภาษาอูเรียงกัต
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันออกหรือฌาฆาไตย (Eastern Turkic or Chagatai) ได้แก่ [[ภาษาอุยเกอร์อุยกูร์]] [[ภาษาอุซเบก]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันตกหรือคิปชัก (Werstern Turkic or Kipchak) ได้แก่ [[ภาษาตาตาร์]] [[ภาษาคาซัค]] [[ภาษาคีร์กีซ]] [[ภาษาการากัลปัก]]
 
1,339

การแก้ไข