ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮุ่ยเหนิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Huineng.jpg|thumb|สรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของพระฮุ่ยเหนิง]]
'''พระฮุ่ยเหนิง''' (慧能) หรือ "เว่ยหลาง" เป็นภิกษุที่มีชีวิตสมัย[[ราชวงศ์ถัง]] เป็นสังฆปรินายกองค์ที่ 6 ใน[[นิกายฌาน]]นับจาก[[พระโพธิธรรม]] หลังจากสืบทอดบาตรจีวรและธรรมจากพระสังฆปรินายกปริณายกองค์ก่อน คือ หวางยั่น(ฮ่งยิ้ม) เป็นพระสังฆปริณายก สังฆปริณายกแห่งนิกายเซ็น เซนองค์ที่ 5 เจ้าอาวาสวัดตุงซั่น
 
เว่ยหล่างมักถูกนำไปแอบอ้างถึงในลัทธินอกศาสนาเช่น[[ลัทธิอนุตตรธรรม]]ว่าเป็นบรรพจารย์แห่งอนุตตรธรรมตรธรรมด้วย ซึ่งเป็นลัทธิที่แอบอ้างนี้กล่าวว่ามีคำสอนเล้นลับเผยแพร่ได้เฉพาะโองการสวรรค์ โดยสืบต่อกันจากจิตถึงจิต เป็นการเฉพาะตัว รับช่วงต่อได้ทีละหนึ่งคนจากวิสุทธิอาจารย์ และจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปไม่ได้ จนกระทั่งปัจจุบันจึงถึงยุคที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ซึ่งขัดกับหลักคำสอนของเว่ยหล่าง ในหมวดคำสอนครั้งสุดท้ายของท่าน ใจความว่า
 
"สำหรับคำสอนของฉันทั้งหมด นับแต่ได้กล่าวเทศนาในวัดไทฟันตราบจนบัดนี้ จงคัดลอกเป็นเล่มแล้วแจกกจ่ายกันไปก็ได้ แต่ให้ชื่อว่า สูตรอันประกาศบนมหาบัลลังก์แห่งธรรมรถ จงทะนุถนอม ไว้ให้ดี แล้วมอบต่อกันไปตามอนุชนแต่ละรุ่น เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งปวง บุคคลที่สั่งสอนตามคำสอนนี้ เป็นผู้ที่สั่งสอนตามธรรมแท้
พอแล้วสำหรับธรรม ส่วนการรับช่วงจีวรนั้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกัน เพราะเหตุใดหรือ? เพราะว่าท่านทั้งหลายต่างบก็ศรัทธาต่อคำสอนของฉันโดยพร้อมมูล ทั้งท่านก็ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ แล้ว ท่านย่อมสามารถสืบต่อจุดประสงค์อันสูงยิ่งของสำนักเราให้ลุล่วงไปได้ นอกจากนั้นตามความหมายในโศลกของท่านโพธิธรรม พระสังฆนายกสังฆปริณายกองค์แรกผู้ถ่ายทอดพระธรรมและบาตรจีวรท่านก็ไม่ประสงค์จะให้มอบแก่ใครต่อไปอีก โศลกนั้นคือ:-
 
จุดประสงในการมาดินแดนนี้
 
ที่ประชุมถามว่า "ใครครับ พระคุณท่าน ที่ท่านได้ถ่ายทอดขุมกำเนิดแห่งดวงตาของธรรมแท้?"
พระสังฆนายกสังฆปริณายกตอบว่า "มนุษย์ในหลักธรรมย่อมได้รับ และบรรดาผู้ซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความคิดเห็นอันเฉียบขาด ย่อมเข้าใจ"
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมนั้นมิใช่สิ่งเล้นรับอันใดเลย
 
{{เกิดปี|1181}}
 
{{ตายปี|1256}}
 
 
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเซน]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์จีน]]
[[หมวดหมู่:พระโพธิสัตว์]]
 
{{โครงพุทธศาสนา}}