ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมอโรสโทมาทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[แมงดาทะเล|Xiphosura]]
}}
'''เมอโรสโทมาทา''' ([[ชื่อวิทยาศาสตร์]]: Merostomata) จัดอยู่ในประเภท[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง]] [[ไฟลัม]][[อาร์โธรโพดา]] ชั้นย่อย[[เชลิเซอราตา]] เป็น[[สัตว์น้ำ]]ที่แบ่งออกได้เป็น 2 [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] ได้แก่ [[Eurypterida]] หรือ [[แมงป่องทะเล]] ซึ่ง[[สูญพันธุ์]]ไปแล้ว กับ [[แมงดาทะเล|Xiphosura]] หรือ [[แมงดาทะเล]] ที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน โดยเมอโรสโมมาทาได้พัฒนาแยกออกมาจากอาร์โธรโพดาเมื่อกว่า 480 ล้านปีมาแล้ว <ref>{{cite journal |author=Davide Pisani, Laura L. Poling, Maureen Lyons-Weiler & S. Blair Hedges |year=2004 |title=The colonization of land by animals: molecular phylogeny and divergence times among arthropods |journal=[[BMC Biology]] |volume=2 |page=1 |pmc=333434 |url= http://www.biomedcentral.com/1741-7007/2/1 |doi=10.1186/1741-7007-2-1 |pmid=14731304}}</ref>
 
แมงดาทะเล ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 [[species|ชนิด]] จัดว่าเป็นเซริเชอราตาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 60 เซนติเมตร ที่พบเป็นฟอสซิลยาวถึง 2 เมตร ด้านหลังของคาราเพชมีตาประกอบ 1 คู่ ด้านล่างของเซฟาโรทอแรกซ์เป็นที่ตั้งของระยางค์ทั้ง 6 คู่ โดยระยางค์ขา 3 คู่ มีลักษณะเป็นก้ามหนีบ ยกเว้นขาคู่สุดท้ายใช้ในการกวาดโคลน ทราย ปล้องส่วนท้องจะรวมกัน ด้านท้ายสุดจะยื่นยาวออกเป็นหาง ด้านล่างของส่วนท้องเป็นที่ตั้งของเหงือก 5 คู่ และมีแผ่นปิดเหงือก แมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตราย จะใช้ระยางค์ขาคู่สุดท้ายดันขุดดินไปด้านหลังเพื่อฝังตัวลงในโคลนหรือทราย การดำรงชีวิตเป็นทั้งกินพืชและกินซาก รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม<ref>[http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/bi220/content/chap10/chap105.htm ์ไฟลัมอาร์โทรโปดา (PHYLUM ARTHROPODA)]</ref>
[[หมวดหมู่:สัตว์ขาปล้อง]]
[[หมวดหมู่:เมอโรสโทมาทา]]
 
{{โครงสัตว์}}
 
[[az:Merostomata]]
ผู้ใช้นิรนาม