ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
[[ไฟล์:Green Tara, Kumbm, Gyantse, Tibet, 1993.JPG|right|thumb|150px|พระนางตารา]]
[ไฟล์:Prajnaparamita Java Front.JPG|right|thumb|150px|พระนางปรัชญาปารมิตา]]
[[ไฟล์:Mahasthamaprapta.jpg|right|thumb|150px|พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Painting of Metteyya Bodhisatta, Wat Ho Xieng, Luang Prabang.png|right|thumb|150px|พระศรีอริยเมตไตรย]]
[[ไฟล์:Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts.jpg|right|thumb|150px|พระมัญชุศรีโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Fugen Enmei Matsunoodera.jpg|right|thumb|150px|พระสมันตภัทรโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Mahasthamaprapta.jpg|right|thumb|150px|พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Guan Yin of the South Sea of Sanya.JPG|right|thumb|150px|พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
; [[พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์]]
ผู้ใช้นิรนาม