ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเก้าตื้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = พระเจ้าเก้าตื้อ
| full_name =
| full_name = พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเก้าตื้อ
| common_name = พระเจ้าเก้าตื้อ
| image_object = IMG_0031a.jpg
| short_describtion = พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าพระเจ้าเก้าตื้อ
| type_of_object = [[พระพุทธรูป]]
| school_of_art = [[ปางมารวิชัย]]
| width = 3 เมตร
}}
 
'''พระเจ้าเก้าตื้อ''' หรือ พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเก้าตื้อ เป็น[[พระประธาน]]ใน[[พระอุโบสถ]] [[วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)|วัดสวนดอก]] หรือวัดบุบผาราม [[ตำบลสุเทพ]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] วัดสำคัญของนครเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามที่สุดในล้านนา{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
 
คำว่า '''ตื้อ''' เป็นหน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนาในสมัยโบราณ ซึ่ง 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (บางตำรากล่าวว่า 1 ตื้อ หนักเท่ากับ 1,200 กิโลกรัม) พระเจ้าเก้าตื้อ หมายถึงพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะหนัก 9,000 กิโลกรัม หรือ 9 ตัน
ปัจจุบันวัดสวนดอกยังมีศาสนวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระบรมธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระวิหารโถงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา สถูปบรรจุอัฐิธาตุของ[[ครูบาศรีวิชัย]] นักบุญแห่ง[[ล้านนา]] ตลอดจน [[กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ|สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่]] ข้างองค์พระเจดีย์
 
{{เรียงลำดับ|ก้าตื้อ}}
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูป|จสำคัญในประเทศไทย]]