ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)"

* ลำดับ 1 หลวงปักษี (คลุ้ม บ่วงราบ) พ.ศ. 2411 - 2467
* ลับดับ 2 นายคุ้ม บ่วงราบ หรือ สมพร พ.ศ. 2467 - 2489 ถูกนายแพ้ว อุ้ยนอง พร้อมพวกลูกน้องสังหาร ที่บ้านบ้องขอน
* ลำดับ 3 นายแพ้ว อุ้ยนอง เสียชีวิตจากไข้มาเลเรีย
* ลำดับ 3 นายแพ้ว อุ้ยนอง ถูก [[ร้อยตำรวจตรีเจริญ บ่วงราบ]] หัวหน้ากองกำลังผสมพลเรือนตำรวจทหาร (หน.พตท.) กว่า 100 นาย นำกำลังไล่ล่ายิงเสียชีวิต และมอบหมายให้นายชด ชมปุระ เป็นผู้ปกครอง
* ลำดับ 4 นายชด ชมปุระ ถูกนายสร้วงหรือ ลอบสังหารกลางงานเลี้ยงพรานชม
* ลำดับ 5 นายหลงชด สักคุณี ก่อนปี พ.ศ. 2506ชมปุระ ถูกนายพันถอไซสร้วง ลอบสังหารที่บ้านนามะพร้าวกลางงานเลี้ยง
* ลำดับ 6 นายสร้วงหลง ประสมชิดสักคุณี ก่อนปี พ.ศ. 25072506 ถูกลูกน้องนายพันถอไซ ลอบสังหารที่บ้านเกิดในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรนามะพร้าว
* ลำดับ 7 นายสร้วง ประสมชิด พ.ศ. 2507 ถูกลูกน้องลอบสังหารที่บ้านเกิดในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
* ลำดับ 78 นายพันถอไซ เริ่มปกครอง พ.ศ. 2508 หัวหน้ากลุ่มกะเหรี่ยงเสรี ออกจากราชการตำรวจพม่าจัดตั้งใหม่ เข้าปกครองแต่คนไทยบางส่วนยังไม่กลับเข้าประเทศไทย
* ลำดับ 89 นายบาเฮา บุตร นายพันถอไซ การปกครองสิ้นสุด พ.ศ. 2535
 
อาณานิคมสยามในเขตตะนาวศรี ในจักรวรรดิอังกฤษ<ref>Imperial Gazetteer of India 5:297</ref> ได้รับเอกราชแล้ว เช่นเดียวกับประเทศมาเลเชีย ประเทศสิงคโปร์ แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ขอความร่วมมือตีย่างกุ้งกับกองทัพญี่ปุ่น ทำให้อังกฤษและพม่าไม่พอใจ ในปี พ.ศ. 2492 รัฐบาลพม่าได้ระดมกำลังทหารเข้ายึดและปกครองเมือง[[มะริด]] ทะวาย และ[[ตะนาวศรี]] ต่อมาได้มีการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยจนทำให้กะเหรี่ยงเสรีต้องอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ส่วนคนไทยต้องอพยพเข้าประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา และผู้อพยพกลับหลังจาก พ.ศ. 2520 จะเป็นคนไทยไม่มีบัตรประชาชน หรือ ที่เรียกว่า [[ไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี]], [[เขตตะนาวศรี]]
ผู้ใช้นิรนาม