ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดช็อลลาใต้"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
มณฑลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ[[ภูมิภาคในเกาหลี|ภูมิภาค]][[โฮนัม]] โดยมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันตกติดกับ[[ทะเลเหลือง]], ทางทิศเหนือติดกับ[[มณฑลจอลลาเหนือ]] ทางทิศใต้ติดกับ[[ช่องแคบเชจู]] ทางด้านทิศตะวันออกติดกับ[[มณฑลคยองซังเหนือ]]
 
จอลลานัม-โดมีเกาะมากกว่า 2,000 เกาะตลอดแนวชายฝั่ง ประมาณสามในสี่ส่วนเป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ และจังหวัดยังมีชายฝั่งยาวประมาณ 6,100 กิโลเมตร ผลิตผลทางทะเลที่สำคัญของจังหวัด เช่น [[หอยนามรมนางรม]] และสาหร่ายทะเล โดนโดยเฉพาะอย่างหลังมีการพัฒนาพื้นที่เพาะเลี้ยงอย่างมาก
 
มณฑลนี้มีภูเขาเพียงบางส่วนเท่านั้น พื้นที่ราบตลอดบริเวณแม่น้ำซอมจิน,ยองซันและทัมจิน เป็นอู่ข้าวอู่น้ำขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือทางด้านการเกษตร และจังหวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดในคาบสมุทร ซึ่งช่วยให้เกิดผลิตผลทางการเกษตรอย่างมากมายเช่น [[ข้าว]] [[ข้าวสาลี]] [[ข้าวบาร์เลย์]] เมล็ดพืชที่สามารถรับประทานได้และ[[มันฝรั่ง]] [[ผัก]] [[ฝ้าย]] และ[[ผลไม้]] ก็เจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน
ผู้ใช้นิรนาม