ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอครบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต ลบ: cbk-zam:Amphoe Khon Buri (deleted))
 
==ประวัติศาสตร์==
เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระโทก (อ.โชคชัยในปัจจุบัน) ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งขณะนั้นมีเขตการปกครอง รวม 3 ตำบล ( ต.แซะ ต.จระเข้หิน ต.สระตะเคียน) เรียกว่า "กิ่งอำเภอแชะ" เนื่องจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ อยู่ในเขตหมู่บ้านแชะ ตำบลแชะ สำหรับคำว่า"แชะ"เป็นสำเนียงภาษาพื้นเมือง หมายถึง "แฉะ" และการที่ได้ชื่อว่า "บ้านแชะ" ตามคำพูดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ ว่ามาจากสถาพสภาพของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ต่ำและมีโคลนตมอยู่ทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านแชะ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ และได้ชื่อว่า "อำเภอครบุรี" โดยรวมพื้นที่กิ่งอำเภอแชะเดิมกับตำบลครบุรี
คำว่า "ครบุรี" แปลว่า เมืองต้นน้ำ หรือเมืองสายน้ำ เพราะมีแควน้ำหลายสายจึงเรียกว่า "เมืองสาครบุรี" ต่อมาคำว่า "สาครบุรี" กร่อนหายไปเหลือคำว่า "ครบุรี" มาตราบจนวันนี้
 
* พ.ศ. .......... ตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอแซะ''' ขึ้นกับ อำเภอกระโทก หรือ อำเภอโชคชัย ในปัจจุบัน
726

การแก้ไข