ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาแดนลาว"

(ย้อนการแก้ไขที่ 4180991 สร้างโดย 183.89.61.144 (พูดคุย))
}}
'''ทิวเขาแดนลาว''' เป็นเป็นชื่อไทยของทิวเขาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งวางตัวตามแนวพรมแดนไทย-พม่า ทิวเขาแดนลาวนั้นไม่ได้วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตกอย่างที่เข้าใจ เพราะอันที่จริงแล้ว ทิวเขาแดนลาววางตัวในแนวเฉียงตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ ลึกเข้าไปในเขต[[รัฐฉาน]] เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา[[ฉานโยมา]] เช่นเดียวกับ[[ทิวเขาอินทนนท์]] และ[[ทิวเขาขุนตาน]]ด้วย
 
== ที่มาของชื่อ แดนลาว ==
เดิมทีนั้น เราถือกันว่า[[ไทยวน|ชาวล้านนา]] เป็นชาวลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะไดสาขาหนึ่ง คำว่า "แดนลาว" ในที่นี้ จึงหมายถึงลาวเชียงใหม่ หรือลาวเฉียง ([[มณฑลเทศาภิบาล|มณฑลพายัพ]]) โดยไม่ได้หมายถึงประเทศลาวแต่อย่างใด
 
== รูปภาพ ==
ผู้ใช้นิรนาม