ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

 
=== หลักสูตร ระดับปริญญาโท ===
* พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน <ref>http://www.grad.ku.ac.th/academics/file55/master/XW01.pdf </ref>(นานาชาติ)<ref>http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/3-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 </ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
1,204

การแก้ไข