ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

(ลบภาพ "Nurseku1.gif", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย EugeneZelenko เพราะ commons:Commons:Licensing: Non-trivial logo - Using [[commons:MediaWiki:VisualFileChange.js|VisualFileChan...)
ภายใต้มาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตสาขาอื่นๆ ณ อาคารจักรภัณฑ์เพ็ญศิริ [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตบางเขน
 
=== หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ===
* พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 
=== หลักสูตร ระดับปริญญาโท ===
* พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน (นานาชาติ)<ref>http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/3-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 </ref>
 
1,204

การแก้ไข