ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทระ โนะ คิโยโมริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังจากปราบกบฎได้แล้วคิโยะโมะริได้ย้ายราชสำนักพร้อมทั้งพระจักรพรรดิอังโตะกุไปยังเมืองฟุกุฮะระ ({{nihongo2|福原|Fukuhara}}) ทางตะวันตกในเขตที่เป็นเมือง[[โกเบ]]ในปัจจุบัน แต่ย้ายไปเป็นเวลาเพียงห้าเดือนจึงย้ายราชสำนักกลับมายังเมืองเฮอัง ในเวลาเดียวกันนั้น มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะมะ สามารถตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ในภูมิภาค[[คันโต]]ทางตะวันออก โดยมีที่มั่นที่เมือง[[คะมะกุระ]] คิโยะโมะริจึงส่งหลานชายคือ [[ไทระ โนะ โคะเระโมะริ]] ({{nihongo2|平維盛|Taira no Koremori}}) บุตรชายของชิเงะโมะริ ยกทัพไปปราบโยะโระโตะโมะในค.ศ. 1181 แต่พ่ายแพ้อย่างราบคาบ ในปีเดียวกันอดีตพระจักรพรรดิทะกะกุระสวรรคต และอีกเพียงหนึ่งเดือนต่อมาคิโยะโมะริก็ได้ล้มป่วยลงจนถึงแก่อสัญกรรมด้วยอายุ 63 ปี โดยที่[[สงครามเง็นเป]] ({{nihongo2|源平合戦|Genpei kassen}}) ยังไม่สิ้นสุด
 
เนื่องจากชิเงะโมะริบุตรชายคนโตได้เสียชีวิตไปก่อนเมื่อค.ศ. 1179 และโมะโตะโมะริบุตรชายคนที่สองเสียชีวิตเมื่อค.ศ. 1162 บุตรชายคนที่สามคือ [[ไทระ โนะ มุเนะโมะริ]] ({{nihongo2|平宗盛|Taira no Munemori}}) จึงเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขของตระกูลไทระต่อจากคิโยะโมะริผู้เป็นบิดา ตระกูลไทระภายใต้การนำของมุเนะโมะริยังคงดำเนินการต่อสู้กับตระกูลมินะโมะโตะในสงครามเง็นเปต่อไป จนกระทั่ง[[มินะโมะโตะ โนะ โยะชินะกะ]] ({{nihongo2|源義仲|Minamoto no Yoshinaka}}) ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ สามารถหักตีเอาเมืองเกียวโตได้ในค.ศ. 1183 มุเนะโมะริจึงพาสมาชิกตระกูลไทระและพระจักรพรรดิ์อังโตะกุอพยพหลบหนีไปยังเมืองยะชิมะ ({{nihongo2|屋島|Yashima}}) บนเกาะ[[ชิโกกุ]] ต่อมาโยะชินะกะได้พ่ายแพ้ต่อ[[มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ]] ({{nihongo2|源義経|Minamoto no Yoshitsune}}) ผู้เป็นน้องบุตรชายต่างมารดาของโยะริโตะโมะนางโทะกิวะซึ่งคิโยะโมะริได้เคยไว้ชีวิต โยะชิสึเนะได้ยกทัพมาล้อมเมืืองยะชิมะจนสามารถตีเมืองได้ในค.ศ. 1185 มุเนะโมะริจึงอพยพพระจักรพรรดิ์และสมาชิกตระกูลไทระลงเรือหนีไปทางตะวันตก โยะชิสึเนะยกทัพเรือติดตามมาจนเอาชนะทัพเรืองไทระได้ใน[[ยุทธนาวีทังโนะอุระ]] ({{nihongo2|壇ノ浦の戦い|Dan-no-ura no tatakai}}) สมาชิกตระกูลไทระเกือบทั้งหมดจึงกระโดดลงทะเลเสียชีวิตเพื่อหนีความพ่ายแพ้ โดยที่นางโทะกุโกะภรรยาเอกของคิโยะโมะริ ได้อุ้มพระจักรพรรดิ์อังโตะกุที่ทรงพระเยาว์กระโดดลงทะเลสวรรคตและเสียชีวิตทั้งคู่ เพียงห้าปีหลังจากการอสัญกรรมของคิโยะโมะริ ตระกูลไทระก็ถึงแก่กาลอวสาน เปลี่ยนเป็นการปกครองของ[[รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ]]
 
== ครอบครัว ==
*บิดา ไทระ โนะ ทะดะโมะริ
*มารดา น้องสาวของคิอง-เนียวโง
*พี่น้อง (บุตรของนางอิเกะ-โนะ-เซ็นนิ)
**ไทระ โนะ อิเอะโมะริ
**ไทระ โนะ สึเนะโมะริ
**ไทระ โนะ โนะริโมะริ
**ไทระ โนะ โยะริโมะริ
**ไทระ โนะ ทะดะโนะริ
*
 
== อ้างอิง ==
1,965

การแก้ไข