ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทระ โนะ คิโยโมริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในค.ศ. 1180 ระหว่างที่คิโยะโมะริพาอดีตพระจักรพรรดิทะกะกุระเสด็จไปศาลเจ้าอิสึกุชิมะอยู่นั้น องค์ชายโมะจิฮิโตะ ({{nihongo2|以仁王|Mochihito-ō}}) พระโอรสอีกองค์หนึ่งของอดีตพระจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะซึ่งไม่พอใจการมีอำนาจของคิโยะโมะริ ร่วมมือกับ[[มินะโมะโตะ โนะ โยะริมะซะ]] ({{nihongo2|源頼政|Minamoto no Yorimasa}}) ขุนพลอาวุโสแห่งตระกูลเซวะเง็นจิ ซึ่งเคยเปลี่ยนฝ่ายมาเข้ากับตระกูลไทระเมื่อครั้งสงครามเฮจิ ออกประกาศให้สมาชิกตระกูลเซวะเง็นจิที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทั่วทั้งญี่ปุ่นลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองของตระกูลไทระ เมื่อคิโยะโมะริทราบเรื่องจึงส่งทัพนำโดยบุตรชายคนที่สี่คือ [[ไทระ โนะ โทะโมะโมะริ]] ({{nihongo2|平知盛|Taira no Tomomori}}) และบุตรชายคนที่ห้าคือ [[ไทระ โนะ ชิเงะฮิระ]] ({{nihongo2|平重衡|Taira no Shigehira}}) ออกไปปราบกบฎที่เมืองเฮอัง ฝ่ายองค์ชายโมะจิฮิโตะและโยะริมะซะได้หลบหนีออกจากเมือง แต่ถูกทัพของสองพี่น้องตระกูลไทระตามจนพบที่แม่น้ำอุจิได้ต่อสู้กันจนฝ่ายไทระได้รับชัยชนะ โยะริมะซะกระทำการ''เซ็ปปุกุ''เสียชีวิตและองค์ชายโมะจิฮิโตะหลบหนีไปแต่ถูกจับองค์ได้และสำเร็จโทษในเวลาต่อมา
 
หลังจากปราบกบฎได้แล้วคิโยะโมะริได้ย้ายราชสำนักพร้อมทั้งพระจักรพรรดิอังโตะกุไปยังเมืองฟุกุฮะระ ({{nihongo2|福原|Fukuhara}}) ทางตะวันตกในเขตที่เป็นเมือง[[โกเบ]]ในปัจจุบัน แต่ย้ายไปเป็นเวลาเพียงห้าเดือนจึงย้ายราชสำนักกลับมายังเมืองเฮอัง ในเวลาเดียวกันนั้น มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะมะ สามารถตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ในภูมิภาค[[คันโต]]ทางตะวันออก โดยมีที่มั่นที่เมือง[[คะมะกุระ]] คิโยะโมะริจึงส่งหลานชายคือ [[ไทระ โนะ โคะเระโมะริ]] ({{nihongo2|平維盛|Taira no Koremori}}) บุตรชายของชิเงะโมะริ ยกทัพไปปราบโยะโระโตะโมะในค.ศ. 1181 แต่พ่ายแพ้อย่างราบคาบ ในปีเดียวกันอดีตพระจักรพรรดิทะกะกุระสวรรคต และอีกเพียงหนึ่งเดือนต่อมาคิโยะโมะริก็ได้ล้มป่วยลงจนถึงแก่อสัญกรรมด้วยอายุ 63 ปี โดยที่[[สงครามเง็นเป]] ({{nihongo2|源平合戦|Genpei kassen}}) ยังไม่สิ้นสุด
 
เนื่องจากชิเงะโมะริบุตรชายคนโตได้เสียชีวิตไปก่อนเมื่อค.ศ. 1179 และโมะโตะโมะริบุตรชายคนที่สองเสียชีวิตเมื่อค.ศ. 1162 บุตรชายคนที่สามคือ [[ไทระ โนะ มุเนะโมะริ]] ({{nihongo2|平宗盛|Taira no Munemori}}) จึงเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขของตระกูลไทระต่อจากคิโยะโมะริผู้เป็นบิดา ตระกูลไทระภายใต้การนำของมุเนะโมะริยังคงดำเนินการต่อสู้กับตระกูลมินะโมะโตะในสงครามเง็นเปต่อไป จนกระทั่ง[[มินะโมะโตะ โนะ โยะชินะกะ]] ({{nihongo2|源義仲|Minamoto no Yoshinaka}}) ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ สามารถหักตีเอาเมืองเกียวโตได้ในค.ศ. 1183 มุเนะโมะริจึงพาสมาชิกตระกูลไทระและพระจักรพรรดิ์อังโตะกุอพยพหลบหนีไปยังเมืองยะชิมะ ({{nihongo2|屋島|Yashima}}) บนเกาะ[[ชิโกกุ]] ต่อมาโยะชินะกะได้พ่ายแพ้ต่อ[[มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ]] ({{nihongo2|源義経|Minamoto no Yoshitsune}}) ผู้เป็นน้องชายต่างมารดาของโยะริโตะโมะ โยะชิสึเนะได้ยกทัพมาล้อมเมืืองยะชิมะจนสามารถตีเมืองได้ในค.ศ. 1185 มุเนะโมะริจึงอพยพพระจักรพรรดิ์และสมาชิกตระกูลไทระลงเรือหนีไปทางตะวันตก โยะชิสึเนะยกทัพเรือติดตามมาจนเอาชนะทัพเรืองไทระได้ใน[[ยุทธนาวีทังโนะอุระ]] ({{nihongo2|壇ノ浦の戦い|Dan-no-ura no tatakai}}) สมาชิกตระกูลไทระเกือบทั้งหมดจึงกระโดดลงทะเลเสียชีวิตเพื่อหนีความพ่ายแพ้ โดยที่นางโทะกุโกะภรรยาเอกของคิโยะโมะริ ได้อุ้มพระจักรพรรดิ์อังโตะกุที่ทรงพระเยาว์กระโดดลงทะเลสวรรคตและเสียชีวิตทั้งคู่ เพียงห้าปีหลังจากการอสัญกรรมของคิโยะโมะริ ตระกูลไทระก็ถึงแก่กาลอวสาน เปลี่ยนเป็นการปกครองของ[[รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ]]
 
== อ้างอิง ==
1,966

การแก้ไข