ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหมืองแม่เมาะ"

 
เมื่อ[[ประทานบัตร]]สัมปทาน ซึ่งรัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนเปิดการทำเหมืองลิกไนต์ที่ "บ้านดอน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2470 [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการถึง[[เจ้าพระยาพลเทพ]] ให้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไว้ เพื่อให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินงานเท่านั้น โดยมีใจความว่า {{คำพูด|ด้วยประทานบัตร์บ่อถ่านศิลาที่บ้านดอน ซึ่งอนุญาตให้แก่บริษัทบ่อถ่านศิลาสยามจำกัด ทำนั้น, ได้หมดสิ้นไปแล้ว ฉันเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะดำริรวบรวม บ่อถ่านศิลาในพระราชอาณาจักร ไว้สำหรับรัฐบาลทำเอง เพราะจะเปนประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่ เพราะฉนั้น ต่อไปให้สงวนบ่อถ่านศิลาที่บ้านดอน, ที่แขวงเมืองกระบี่ และที่แม่เมาะ ไว้สำรับรัฐบาลตรวจทำ ถ้ามีผู้ใดมาขอประทานบัตร์หรือสิทธิใดๆ ในเขตต์ทั้งหลายที่กล่าวแล้ว จงแจ้งให้ทราบว่า เปนที่ๆรัฐบาลสงวนไว้ใช้ราชการ<br /><br />ประชาธิปก ปร.<br />[[16 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2470]] [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]]}}
<!--
 
******** ข้อความใน quote ด้านบนนี้ คัดลอกมาจากพระบรมราชโองการ กรุณาอย่าแก้ไขการสะกดคำ เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ *********
 
-->
 
===เหมืองแม่เมาะหลังปี 2470===
18,606

การแก้ไข