ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ในภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทั้งสิ้น 2,398 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 119 ล้านบาท<ref name="สำนักงานจังหวัด2"/> ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.84 อุตสาหกรรมขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 12.27 อุตสาหกรรมอโลหะเฉลี่ยร้อยละ 11.38 และอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ยร้อยละ 10.02<ref>[http://klang.cgd.go.th/nma/report/cfo/ef-5405.pdf สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา] สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา</ref> สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีแร่ที่สำคัญคือ [[หินบะซอลต์]] [[หินปูน]] และ [[เกลือหิน]] โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 163,168 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 58,481 บาท<ref>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2553, สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา</ref>
 
<!--
นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างชาติต่างให้ความสำคัญกับจังหวัดนี้มาก จึงได้ตั้งฉายาให้กับจังหวัดนี้ว่าเป็น "มหานครแห่งอีสาน" เป็นเสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นศูนย์กลางทางด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค ได้แก่ การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การลงทุน การสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ มีคำขวัญของเมืองโคราชว่า '''''มหานครแห่งอีสาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ประตูเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจสู่สากล'''''-->
 
== ข้อมูลประชากร ==
=== สถาบันอาชีวศึกษา ===
==== สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ ====
''สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5''
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิค
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา]]
 
''วิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ''
* [[วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา]]
* [[วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา]]
726

การแก้ไข