ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

! วัน !! วันสำคัญ !! ความสำคัญ
|-
| [[1 มกราคม]] || [[วันปีใหม่]] และ [[วันธงชาติ(ลิทัวเนีย)|วันธงชาติ]] || ธงชาติผืนแรกได้ชักขึ้นที่ [[Gediminas Tower]] ในปี [[พ.ศ. 2462]]
|-
| 13 มกราคม || วันรำลึกถึงวีรชน || In memory of the [[January Events]] in [[พ.ศ. 2534]]
ผู้ใช้นิรนาม