ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|Article =
|Image = Flag of Lithuania.svg
|Use = 111100100100
|Symbol =
|Proportion = 3:5
|Adoption = [[20 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2532]] แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 <br /> ประกาศใช้ครั้งแรก [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2461]]
|Design = [[ธงสามสี]]แบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีเหลือง]]-[[เขียว]]-[[แดง]]
|Type =
 
|Image2 = Naval EnsignFlag of Lithuania (state).svg
|Use2 = 000001010000
|Symbol2 =
|Proportion2 = 3:5
|Adoption2 =
|Design2 = ธงพื้นแดง ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพ[[ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย|ตราแผ่นดิน]]
|Design2 = ธงพื้นขาวมีกางเขนสมมาตรสีน้ำเงิน ที่ช่องมุมบนด้านคันธงมีธงชาติลิทัวเนีย
 
|Image3 = Flag of Lithuania STATE (Fictional).png
|Use3 = 010010
|Symbol3 =
|Proportion3 = 3:5
|Adoption3 =
|Design3 = ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน
 
|Image4 = Naval Ensign of Lithuania.svg
|Use4 = 000001
|Symbol4 =
|Proportion4 =
|Adoption4 =
|Design24 = ธงพื้นขาวมีกางเขนสมมาตรสีน้ำเงิน ที่ช่องมุมบนด้านคันธงมีธงชาติลิทัวเนีย
}}
 
'''[[ธงชาติ]][[ลิทัวเนีย]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงสามสี]]แบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีเหลือง]] [[สีเขียว]]และ[[สีแดง]] เรียงจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน ธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ [[20 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2532]] ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ก่อน[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]]และการประกาศเอกราช ก่อนหน้านี้ธงนี้เคยใช้เป็นธงชาติลิทัวเนียในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2483 ซึ่งเป็นช่วงที่ลิทัวเนียอยู่ภายใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียต โดยที่สีในธงดังกล่าวสว่างกว่าสีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน<ref>{{cite web |url=http://www.flaggenlexikon.de/flitauen.htm |title=National Flagge des Litauen |accessdate=2005-04-14 |author=Volker Preuß|coauthors= }} {{de}}</ref> ต่อมาหลังการยึดครองระยะสั้นของ[[นาซีเยอรมนี]]ช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ลิทัวเนียมีฐานะเป็น[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย]] ธงชาติในยุคนี้เริ่มแรกเป็น[[ธงแดง]]แบบ[[ธงชาติสหภาพโซเวียต]]พร้อมอักษรบอกนามประเทศ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นธงแดงแบบโซเวียตมีแถบ[[สีขาว]]และสีเขียวอยู่ตอนล่าง
 
ธงชาติลิทัวเนียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปรับปรุงจากธงชาติสมัยประกาศเอกราชเล็กน้อย โดยแก้สัดส่วนธงเดิมจาก 1:2 เป็น 3:5 ใน [[พ.ศ. 2547]]
|-
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ธงในประเทศลิทัวเนีย]]
* [[ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย]]
* [[ทาอูทิชคา กีเอสมิ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม