ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีความอลวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในทาง[[คณิตศาสตร์]]และ[[ฟิสิกส์]] คำจำกัดความของระบบเคออส คือ [[ระบบแบบไม่เป็นเชิงเส้น]] (nonlinear system) ประเภทหนึ่ง ที่มีความไวต่อสภาวะเริ่มต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าระบบ 2 ระบบนั้นเริ่มต้นจากสภาวะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือเกือบจะเหมือนกันทุกประการ เมื่อระบบได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภาวะของระบบทั้งสองที่เราสังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปจะแตกต่างกันอย่างสังเกตเห็นได้ชัด
 
เรามักจะได้ยินคำพูดที่เป็นที่นิยมพูดกันอย่างกว้างขวางที่ว่า "[[เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว]]" หรือ "ผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดพายุ" (จาก "[[:en:Butterfly effect|butterfly effect]]") ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตีความคำพูดนี้ในลักษณะของขนาดความรุนแรงของผลลัพธ์เท่านั้น ระบบเคออสนั้นไม่จำเป็นจะต้องแตกต่างกันในแง่ของ <i>ขนาด</i> ของผลลัพธ์เสมอไป แต่อาจแตกต่างกันในแง่ของ <i>พฤติกรรม</i> การเปลี่ยนแปลงก็ได้ จากตัวอย่างข้างต้น การเปลี่ยนแปลงของระบบทั้งสองนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากในขณะเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย
 
== ประวัติ ==
14,381

การแก้ไข