ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม