ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประกาศข่าวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.2) (โรบอต แก้ไข: vi:Truyền bá Phúc Âm)
{{คริสต์}}
'''การประกาศข่าวดี'''<ref>[http://www.thaicatholicbible.com/main/bible-knowledge/77-bible-words/1027-kerygma การประกาศ(ข่าวดี)]. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์</ref> (คาทอลิก) หรือ'''การประกาศข่าวประเสริฐ'''<ref>[http://www.churchofblessing.org/index.php/th/mission/evangelism การประกาศข่าวประเสริฐ]. คริสตจักรพระพร</ref> (โปรเตสแตนต์) ({{lang-en|evangelism}}) คือการเผยแพร่[[พระวรสาร]]หรือประกาศ[[ข่าวดี]]ตามความเชื่อของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]ว่า[[พระเยซู]]เป็น[[พระเจ้า]]ผู้มา[[การพระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์|รับสภาพมนุษย์]]และ[[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|ถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์]] เพื่อไถ่มนุษย์ผู้เชื่อจาก[[บาป]] หลังจากนั้น 3 วัน ก็ทรง[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|คืนพระชนม์]]แล้ว[[การพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู|เสด็จขึ้นสวรรค์]] คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าผู้เชื่อข่าวดีนี้จะถูกไถ่จากบาปทันทีและได้ขึ้น[[สวรรค์]]หลังจากเสียชีวิต จนถึง[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย]]ก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้า
 
การประกาศข่าวดีถือเป็น[[พันธกิจ]]สำคัญที่พระเยซูฝากไว้แก้แก่สาวกของพระองค์ก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ ดังปรากฏใน[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]ว่า
"''ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของ[[พระเจ้าผู้เป็นพระบิดา|พระบิดา]] [[พระเจ้าผู้เป็นพระบุตร|พระบุตร]] และ[[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]''"<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/28#19 มัทธิว 28:19], ''พระคริสตธรรมคัมภีร์คริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน''</ref>
 
ผู้อุทิศตนทำงานประกาศข่าวดีเรียกว่า'''ผู้ประกาศข่าวดี''' (โรมันคาทอลิก) หรือ '''ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ''' (โปรเตสแตนต์) (evangelist)
 
== อ้างอิง ==