ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

แก้เว็บ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้เว็บ)
| motto = ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย
| song = [http://www.youtube.com/watch?v=nRSfA40v5ZI&feature=youtu.be ราชโอรสสถาบัน]
| website = http://www.ro.ac.th
| color = {{แถบสีสามกล่อง|#87cefa}}{{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}}
}}
84

การแก้ไข