ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 7 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
*[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,'' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
5555+++
 
[[หมวดหมู่:ขันธ์ ๕]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม