ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรมาณู"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คาถาจาปลินิคัณฑุ (อภิธานนัปปทีปิกา) คาถาที่ ๑๙๔ และคาถาที่ ๑๙๕ ในภูมิกัณฑ์ว่า
 
ฉตฺตึส ปรมาณูน เมโก ณุจ ฉตึ เต<br />
ตชฺชรี ตาปี ฉตฺตึส รถเรณูจฺ ฉตึส เต<br />
ลิกฺขา ตา สตฺต อูกา ตา ธญฺญมาโสติ สตฺเต
 
ข้อความบางตอนจากอรรถกถาวิภังคปกรณ์มีกล่าวถึงเรื่องนี้ดังนี้
 
 
โทษ โดยความเป็นภัยนั้น ท่านกล่าวมาตรา (ประมาณ) ดังนี้.
 
 
บรรดาชื่อเหล่านั้น ชื่อว่า ปรมาณู เป็นส่วนแห่งอากาศ
17,525

การแก้ไข