ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

→‎วิชาการ: เพิ่มคณะใหม่ตามการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(→‎ประวัติ: ธนาคารแห่งเอเชียเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม > ธนาคารเอเชีย > ธนาคารยูโอบี)
(→‎วิชาการ: เพิ่มคณะใหม่ตามการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
=== กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ===
* [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]]
* [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะเภสัชศาสตร์]]
* [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสหเวชศาสตร์]]
* [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะทันตแพทยศาสตร์]]
* [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะพยาบาลศาสตร์]]
* [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]]
* [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ]]
 
 
3,677

การแก้ไข